Gbgroup team
Mrs. Nguyễn Thị Bích Lợi
giới thiệu

Nhà sáng lập Global Beauty Group

CEO Học viện Đào tạo làm đẹp DALspa Academy

Phó CT Tổng Liên đoàn HH Thẩm mỹ Quốc tế IFBC Hàn Quốc tại VN

Mrs. Đỗ Phương Anh
giới thiệu

CEO Công ty CP thương mại và Phát triển công nghệ Thẩm mỹ K-Star Anh

CT đại diện VN Tổng Liên đoàn HH Thẩm mỹ Quốc tế IFBC

Phó CT diễn đàn Người Lãnh đạo giao lưu văn hoá Kinh tế Việt Hàn

Mrs. Lưu Bích Nguyệt
giới thiệu

Chủ tịch HĐQT Bích Nguyệt Group

Phó CT Tổng Liên đoàn HH Thẩm mỹ Quốc tế IFBC Hàn Quốc tại VN

Mrs. Nguyễn Kim Oanh
giới thiệu

Chủ tịch đại diện tại VN thuộc Tổng liên đoàn làm đẹp Châu Á

Phó CT Tổng Liên đoàn HH Thẩm mỹ Quốc tế IFBC Hàn Quốc tại VN

Chủ tịch đồng sáng lập & CEO Vietbeauty Academy

Mrs. Nguyễn Thu Hương
giới thiệu

Nhà sáng lập Hương Seoul Beauty & Fashion

Phó CT Tổng Liên đoàn HH Thẩm mỹ Quốc tế IFBC Hàn Quốc tại VN

Chủ tịch CLB Wlin Capital Hà nội

Liên hệ
Với chúng tôi